5 lỗi tuyệt đối nên tránh khi thiết kế website trên mobile

5 lỗi tuyệt đối nên tránh khi thiết kế website trên mobile

Smart phone dường như là một phần tất yếu của đời sống con người. Máy tính không có cũng không sao, nhưng nhất định smart phone mỗi người phải có 1 chiếc. Người ta chuyển từ tìm kiếm thông tin...